بازاریابی شیوه های مختلفی دارد

یکی از انواع این شیوه ها بازاریابی حضوری یا همان ویزیتوری قدیمی خودمان است

این سبک از بازاریابی ، شخص به صورت حضوری به محل مخاطبین و مشتریان مراجعه و پس از معرفی محصول و خدمات، از آنان سفارشات را دریافت می نماید.

شرکت بازرگانی تجارت گستران امادگی خود را جهت آموزش و تربیت بازاریابان حرفه ای اعلام می دارد

محدودیت های ویزیت حضوری:

 1. تعداد ویزیت محدود روزانه 30 تا حداکثر 50 عدد
 2. هزینه های بالای ایاب و ذهاب
 3. کمبود نیروی ماهر در این رشته

مزیت های ویزیت حضوری:

 1. تاثیر گذاری بسیار بالای حضور و ارتباط با مخاطبین و مشتریان
 2. دریافت انتقاد و پیشنهاد زمان حضور با مخاطب
 3. وفاداری بیشتر مشتریان با بازاریابان شرکت

دوره های آموزشی قابل ارائه به بازاریابان:

 1. خلاصه ی چهارقانون مذاکره در فروش
  • پرسش کردن
  • گوش کردن
  • طبقه بندی دانش مشتری و نیاز او
  • تمرکز روی عکس العمل مشتریان نسبت به گفتار ما
  • تمرکز روی کانال دریافت اطلاعات مشتری (داستان همسر ناشنوا)

شناسایی بهترین روش ارتباط با مشتری

 1. مراحل نهایی مذاکره در فروش
  • شناخت معیارهای خریدار برای خرید
  • انطباق پیشنهاد ما با معیارهای خریدار
  • کشف سیگنال تصمیم (زمان مناسب و شکل مناسب)
  • کمک به خریدار به تصمیم نهایی
  • تبریک به مشتری به خاطر انتخاب عالی

(آموزش تصویری به همراه نمایش فیلم) با هدف شناخت نقطه ی سفارش مشتری

 1. سیگنال های تصمیم گیری مشتری
  • نشان دادن علاقه زیاد به پیشنهاد شما
  • سیگنال تصاحب محصول
  • تغییر حالت بدن (زبان بدن)
  • پرسش های پس از خرید
  • نظر خواهی محصول
  • تایید مجدد وعده های قبلی شما

(آموزش تصویری به همراه نمایش فیلم) با هدف درک رفتار مشتری

 1. سیگنال های بادی لنگوئیج تصمیم
  • تغییر حالت نشستن
  • تغییر حالت دست (یا مچ یا کل)
  • چشمان جستجو گر
  • تمایل به لمس کالا

(آموزش تصویری به همراه نمایش فیلم) با هدف همسو کردن مشتری با محصولات موجود

 1. کمک به مشتری در تصمیم نهایی
  • پیشنهاد دو پهلو
  • پرسش پس از استفاده
  • عرضه ی یک سرویس رایگان پیش از خرید

(آموزش تصویری به همراه نمایش فیلم) با هدف کمک به تصمیم نهایی

 1. پاسخ به سوالات مشتری
  • نترسید و جبهه نگیرید
  • تبدیل دیدگاه پرسش به فرصت
  • تایید و تحسین کنید
  • پرسش را تکرار کنید
  • خلوص و واقعی بودن پرسش را بررسی کنید (واژه ی “فرض”)

طبقه بندی پاسخ ها:

به مشتری فرصت دهید تا خود مسئله را تصحیح و به اشتباه خود پی ببرد

(آموزش تصویری به همراه نمایش فیلم) با هدف آخرین راهنمایی ها و عقد قرارداد نهایی

0
فهرست