رابطه ی یک فرد یا سازمان با جامعه، سرنوشت آن فرد یا سازمان را تعیین می نماید چون افکار عمومی جزء لاینفک آینده یک فرد یا سازمان است و این پایداری بدست نمی آید جز با واحد روابط عمومی خوب و مثبت.

روابط عمومی چیست؟

برقراری رابطه ی سازنده بین یک فرد یا سازمان با عموم مردم را روابط عمومی (Public relation یا PR) گویند.

اگر قبلا مقاله ی مدیریت ارتباط با مشتری را مطالعه نفرمودید از شما دعوت میکنیم جهت تفهیم بیشتر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید

https://marketingdigitalplan.net/crm/

"<yoastmark

جامعه روابط عمومی آمریکا (PRSA) مفهوم این واحد را اینگونه تعریف می کند:

ارتباطات دو طرفه سودمند بین جامعه و سازمان ها که این ارتباطات طی فرایندهایی هدفمند و راهبردی صورت می پذیرند.

کاربرد روابط عمومی در بازایابی:

این اصطلاح به معنی متقاعد کردن مخاطبان است؛ درواقع به منظور فروش محصول یا ایده و یا ارایه خدمات باید مشتری را توجیه و متقاعد کنیم و این امر طی برقراری ارتباط امکان پذیر می شود.

 https://www.chetor.com

جهت تفهیم بیشتر مقاله ی زیر را مطالعه فرمایید:

مدیریت ارتباط با مشتری و باشگاه مشتریان

روش های برقراری ارتباط:

https://hamed-derakhshani.ir

 لطفا از مقاله ی زیر نیز بازدید فرمایید:

استراتژی طراحی وب سایت شرکتی در دیجیتال مارکتینگ

وظایف روابط عمومی:

  1. برقراری تفاهم و رفع سوء تفاهم؛ که از طریق پاسخگویی انجام پذیر است.
  2. تبلیغ اقدامات انجام گرفته توسط سازمان یا فرد
  3. دفاع از سازمان طی بحران های مختلف
  4. کنترل خسارتهای وارده به شهرت سازمان یا فرد
  5. بررسی اخبار منتشر شده، انتقادات و شبهات در مورد سازمان و پاسخگویی به آنها
  6. تحقیق در مورد واکنش مردم نسبت به فعالیت های انجام گرفته؛ که این امر نقاط قوت و ضعف سازمان را مشخص می کند.
  7. به کارگیری افرادی که با سازمان در ارتباط هستند.

منابع و مواخذ

https://rasekhoon.net

0
فهرست